RS Kvalitet

Sikkerhet

For en trygg ferdsel til sjøs er sikkerhet viktig. Her kan du lese mer om sikkerhetsutstyr.

Kvalitet

I alle ledd i Redningsselskapet – fra redningsmenn til produkter i nettbutikken, tilstreber vi høyeste kvalitet. Produktene blir testet og godkjent av våre fagfolk. Vi samarbeider også kun med leverandører som etterstreber dette.

Synlighet

Synlighet til sjøs er viktig for å bli sett. Spesielt viktig er dette for de “myke” trafikantene, som kajakk, kano og andre mindre farkoster.