Redningsselskapet støtter Rosa sløyfe

Redningsselskapet støtter Rosa sløyfe

I samarbeid med Kreftforeningen setter Redningsselskapet fokus på årets Rosa sløyfe-aksjon.

Å redde liv krever en god helse. Et årvåkent blikk. En fysikk som kan løfte tungt. Våre redningsmenn og -kvinner vet at å være i beredskap for befolkningen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, krever en god helse. I samarbeid med Kreftforeningen setter Redningsselskapet fokus på årets Rosa sløyfe-aksjon.

Én vest kan redde flere enn deg

Flere enn 45 000 personer i Norge lever med, eller har hatt, en brystkreftdiagnose. Ved å støtte Rosa sløyfe-aksjonen viser du solidaritet til dem som rammes. Når du kjøper denne vesten sikrer du ditt eget liv på sjøen. I tillegg går 200 kroner til forskning og økt bevissthet rundt brystkreft.

En vest som redder liv. Nå og i fremtiden.

Persontilpasset brystkreftbehandling

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Alle disse er ulike. Derfor er persontilpasset brystkreftbehandling viktig.

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen. Derfor sier vi ja til rosa forskjellsbehandling.

Redningsselskapet støtter årets rosa sløyfe-aksjon ved å gi 200 kroner for hver solgte rosa vest til brystkreftsaken.

Rikke Lind – Generalsekretær i Redningsselskapet